Administratívna budova na Južnej triede č.8 v Košiciach

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie budovy bývalého Daňového úradu IV v subdodávke pre fy KONEX elektro, spol. s r.o.

  • Zákazník: OFFICE POINT 8 s.r.o., Košice
  • Dátum: r. 2015
  • Miesto stavby: Košice
  • Kategórie: Administratívne stavby