SWEP Slovakia s.r.o. (od roku 2006)

Celoročný servis elektroinštalácie

Napájanie nových technologických zariadení, montáž nových kábelových trás, úpravy v jestvujúcich el.rozvádzačoch, dodávka a montáž nových el.rozvádzačov, revízie elektrických zariadení, spotrebičov, náradia, termovízne merania, atď… 

  • Zákazník: SWEP Slovakia s.r.o.
  • Dátum: r. 2023
  • Miesto stavby: Priemyselný park Kechnec
  • Kategórie: Priemyselné stavby