Detské domovy Košická Nová Ves (od roku 2013)

Rekonštrukcie a úpravy elektroinštalácií a bleskozvodov v satelitoch detských domovov

  • Zákazník: Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
  • Dátum: r. 2021
  • Miesto stavby: Okres Košice a Košice vidiek
  • Kategórie: Občianske stavby