Výmena hlavných elektrických rozvodov v bytových domoch (od roku 2009)

Prehľad niektorých nami realizovaných rekonštrukcií hlavných elektrických rozvodov NN v bytových domoch, napr.:

 • Kežmarská 38 – KE
 • Kežmarská 20, 22, 24 – KE
 • Dénešova 65, 67 – KE
 • Pražská 10, 12 – KE
 • Ruskov č.90
 • Rožňavská 14, KE
 • Kežmarská 14, 16, 18 – KE
 • Pokroku 13, 15 – KE
 • Dénešova 61, 63 – KE
 • Európska trieda 9 – KE
 • Študentská 1454/17 – Snina
 • B.Němcovej 24 – KE

a mnoho ďalších.

 • Zákazník: Bytové domy
 • Dátum: r. 2023
 • Miesto stavby: Košice, Snina, Ruskov
 • Kategórie: Občianske stavby