Obecný úrad a kultúrny dom obce Zlatá Idka

Kompletná elektroinštalácia viacúčelového objektu

  • Zákazník: Obecný úrad Zlatá Idka
  • Dátum: r. 2011
  • Miesto stavby: Zlatá Idka
  • Kategórie: Občianske stavby