FMC – dialyzačné služby s.r.o. (od roku 2004)

Celoročné opravy, rekonštrukcie, montáže nových zariadení, revízie elektroinštalácií v jednotlivých dialyzačných strediskách vo východoslovenskej oblasti.

  • Zákazník: Fresenius Medical Care
  • Dátum: r. 2023
  • Miesto stavby: Humenné, Košice, Krompachy, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník
  • Kategórie: Zdravotnícke stavby