Východoslovenský onkologický ústav Košice – Operačné sály ORL

Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie operačných sál ORL v subdodávke pre fy Betpres s.r.o.

  • Zákazník: Východoslovenský onkologický ústav a.s.
  • Dátum: r. 2008
  • Miesto stavby: Košice
  • Kategórie: Zdravotnícke stavby