Železničná nemocnica s poliklinikou Košice

Kompletná elektroinštalácia pri stavebnej úprave CT.

  • Zákazník: Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o.
  • Dátum: r. 2010
  • Miesto stavby: Železničná nemocnica Košice
  • Kategórie: Zdravotnícke stavby